Impressum/Regulamin

Regulamin obiektu Art - Central Apartments Poznań

1. DOBA HOTELOWA w obiekcie Art-Central Apartments Poznań trwa od godziny 14.00 do 11.00
2. Życzenia odnośnie zmian GODZIN ZAMELDOWANIA, uwzględnia się po uprzednim uzgodnieniu.
3. Dokonując rezerwacji Gość najmuje określony lokal na określony okres krótkoterminowy, tylko i wyłącznie w celach mieszkaniowych. Gość nie może przekazywać podmiotu określonego w umowie/rezerwacji osobom trzecim (pod rygorem wymówienia umowy przez obiekt).
4. Gość staje się pełnoprawnym najemcą apartamentu określonego w umowie/rezerwacji i na czas określony w umowie/rezerwacji w momencie jej podpisania. Ponadto Gość zobowiązuje się do wypełnienia i podpisania KARTY MELDUNKOWEJ a także podania w niej  STOSOWNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
5. Obiekt Art - Central Apartments Poznań, zastrzega sobie wgląd do dowodu tożsamości Gościa, w celu weryfikacji autentyczności danych osobowych.
6. Gość zobowiązuje się do podania w umowie/rezerwacji AUTENTYCZNEJ ILOŚCI OSÓB TOWARZYSZĄCYCH, które także będą zamieszkiwać w apartamencie. Jeżeli Gość dokonuje rezerwacji np. z 2 osobami towarzyszącymi - jest to rezerwacja na 3 osoby.
7. OSOBY NIEZAMELDOWANE w obiekcie Art - Central Apartments Poznań, mogą w nim przebywać wyłącznie do godz. 22.00.
8. Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego. Czas między 22.00 do 07.00 określa się jako CISZĘ NOCNĄ. 
9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w apartamencie a także niezwłocznie poinformuje o nich personel obiektu.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z winy osób trzecich lub osób odwiedzających Gościa. Jeżeli Gość nie zgłosi ewentualnych szkód wyrządzonych w apartamencie, obiekt obciąży Gościa kwotą stosowną do wyrządzonej szkody po uprzednim wystawieniu faktury. Gość akceptuje w tym przypadku także FAKTURĘ IMIENNĄ.
10.Obiekt nie odpowiada za mienie Gościa znajdujące się w apartamencie. Gość zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i nie będzie pozostawiał otwartych dzrzwi wejściowych do apartamentu jak i drzwi wejściowych do obiektu. W szczególności na wysokości parteru, Gość nie będzie pozostawiał zupełnie otwrtych okien.
11.W przypadku ODWOŁANIA REZERWACJI lub skrócenia pobytu przez Gościa, nie przysługuje mu zwrot z tytułu przedpłaty lub opłaty za pobyt.
12.Gość dokonuje przedpłaty lub opłaty za pobyt  PRZELEWEM lub w GOTÓWCE. Gość może posłużyć się także  KARTĄ KREDYTOWĄ.
12.Wszelkie reklamacje obiekt przyjmuje drogą elektroniczną i pocztową. Jeżeli Gość jest w trakcie pobytu, obiekt przyjmuje reklamacje telefonicznie lub może przekazać je personelowi obiektu.
13.Reklamacje dotyczące w szczególności PRZEDPŁATY i INNYCH PŁATNOŚCI, regulowane są wyłącznie z obiektem ART - Central Apartments Poznań.
14.W momencie DOKONANIA REZERWACJI Gość oświadcza, iż zapoznał się z REGULAMINEM OBIEKTU i akceptuje jego postanowienia.

ADRES OBIEKTU:
Art Central Apartments Poznań
STARE MIASTO
ul. Mikołaja Kopernika 4
61 - 880 Poznań POLSKA

ADRES OBIEKTU:
Art Central Apartments Poznań
STARE MIASTO
ul. Rybaki 20
61 - 884 Poznań POLSKA

Adres Siedziby Firmy :
Art Central Apartments - Art House Pro Arthur Seidenberg
STARE MIASTO
ul. Rybaki 20
61 - 884 Poznań POLSKA
Nip: 779 - 234 - 85 - 37